ממליצים כותבים:

"אישיות מופלאה, בהתרגשות גדולה ממליצה על שירה, שהאימון לחיים, התמיכה, העידוד, הדחיפה, המילים החזקות והחכמות, העומק, כל אלו נעוצים בתוכה כחלק בלתי נפרד מפסיפס תכונותיה.

מאמנת שהיא רוח גבית, לוחמת אמת, אין מילה שתתאר לחלוטין את יכולותיה.

צריך לפגוש בה ולהבין.

מניסיון עמוק, ממליצה בכל לבי"

 

מיטל, רמת גן ,